Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin zakupów
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.
Dane przedsiębiorcy
Właścicielem sklepu jest WERIA Anita Leśniak ul.Szosa Lubelska 20 05-077 Warszaw, Nip: 7342973784
który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu: www.healthycase.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
Właściciel WERIA Anita Leśniak zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
dostęp do sieci Internet
adres poczty email
Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.healthycase.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie
Klient w celu założenia ?Konta Klienta? dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie ?Konta klienta? jest nieodpłatne.
Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień
Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Klient składa zamówienie w następujący sposób:
wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
wybór formy dostawy i płatności
podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
zatwierdzenie zamówienia przez przycisk ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty?
wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
4.Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5.Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
opis produktu ( np. ilość, rodzaj , kalorie)
jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy
sposób płatności
informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
informacja o prawie do rękojmi
Dokument zakupu formie papierowej jest dołączany do przesyłki

IV. Forma płatności
Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
* Za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi
* Przelewem. Produkt jest przygotowany według zamówienia klienta i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego.

* Płatność Kartą – Produkt zostaje przygotowany według zamówienia produktu

Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.
2.Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki
Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku do koszyka nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji Zamawiam transakcja z obowiązkiem zapłaty? oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI.Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
Produkty spożywcze przygotowane przez Firmę Weria Anita Leśniak nie podlegają zwrotowi.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
W czasie korzystania z naszego sklepu zostaniesz poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane o które będziesz proszony/a, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby naszej firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883)

VII. Pozostałe
Regulamin jest dostępny pod adresem //www.healthycase.pl/regulamin
Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.