ฆาตกรในกระจกเงา Aya Imamura

ISBN:

Published:


Description

ฆาตกรในกระจกเงา  by  Aya Imamura

ฆาตกรในกระจกเงา by Aya Imamura
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 7.52 Mb

http://www.blisspublishing.co.thบายวันอากาศรอน ศพของเอทสึโกะนักเขียนหนาใหมถูกพบในสภาพนอนควำหนารายรอบดวยเลือดสีคลำวงใหญกลางพืนพรมสีฟาในหองปิดตายของแมนชันซึงเธอเพิงยายเขาพักไมพบอาวุธสังหาร ไมมีรองรอยใด ๆ ของคนรายหลงเหลือในจุดเกิดเหตุทีทิงไวMorehttp://www.blisspublishing.co.thบ่ายวันอากาศร้อน ศพของเอ็ทสึโกะนักเขียนหน้าใหม่ถูกพบในสภาพนอนคว่ำหน้ารายรอบด้วยเลือดสีคล้ำวงใหญ่กลางพื้นพรมสีฟ้าในห้องปิดตายของแมนชันซึ่งเธอเพิ่งย้ายเข้าพักไม่พบอาวุธสังหาร ไม่มีร่องรอยใด ๆ ของคนร้ายหลงเหลือในจุดเกิดเหตุที่ทิ้งไว้มีเพียงรอยรองเท้าเปื้อนเลือดมุ่งหน้าสู่กระจกเงาทว่าไร้รอยหวนกลับ ราวกับฆาตกรหายลับเข้าไปในบานกระจกทุกอย่างสอดรับกับนิยายขนาดสั้นที่เอ็ทสึโกะเขียนค้างไว้เรื่องของเหตุฆาตกรรมลับในอดีตและ ‘เงา’ ในกระจกที่เฝ้าหลอกหลอนเธอมาโดยตลอดเงาของผู้ถูกฆ่า ซึ่งรอวันหวนคืนมาแก้แค้น...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ฆาตกรในกระจกเงา":


healthycase.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us